top of page
Gratis de meest complete checklist voor jouw zwangerschap
week -2 tot week 28

Vraag gratis de meest complete checklist aan voor jouw zwangerschap. In de checklist vind je alle taken vanaf week -2 (vóór de bevruchting) tot en week 28 en met een uitgebreide toelichting! De complete checklist voor jouw zwangerschap, bevalling en baby t/m week 48 e.v. ontvang je bij onze cursussen.

Met het verzenden van het formulier stem je in met het ontvangen van de checklist via e-mail (pdf-document) en het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Bedankt voor de inzending!

Let op: deze checklist is met grote zorg samengesteld; de checklist mag niet worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van From Belly to Baby. De Algemene Voorwaarden Diensten zijn van toepassing op de aanvraag.

bottom of page